آزمون استخدامی موسسه حفاظتي و مراقبتي مبين نظم امين

به منظور تامين خدمات مورد نياز خود در خطوط شبکه ریلی کشور

بهمن ماه 1401

از روز شنبه مورخ  19 / 09 / 1401
لغایت شنبه مورخ 03 / 10 / 1401
ثبت نام
از روز دوشنبه  مورخ 24 / 11 / 1401
لغایت پنجشنبه مورخ  27 / 11 / 1401
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز جمعه  مورخ 28 / 11 / 1401
 تاریخ آزمون

آزمون موسسه حفاظتي و مراقبتي مبين نظم امين

جهت تامين نيروي انساني خود درمشاغل نگهباني و مراقبت اماكن و ساختمان ها در شهرستان هاي استان تهران

با همکاری دانشگاه شهید بهشتی

سال 1403

شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
دریافت کارت ورود به جلسه
 

شماره رهگیری را فراموش کرده ام